Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Internetový obchod www.chovatelske-potreby-brno.cz provozuje

Ing. Jiří Rohlínek
Jiřího z Poděbrad 210

Hrušovany u Brna
IČ: 15184714 (plátce DPH)
Tel: +420­ 775­ 223 823

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je provozovatel maloobchodu.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Objednávání

Kupní smlouva: Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem oznámí. telefonicky nebo e-mailem, případnou změnu ceny. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Rovněž tak si prodávající vyhrazuje právo neplnit objednávku v případě, že je zcela zjevně a omylem v nabídce uvedena chybná specifikace či cena daného produktu. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. Stornování objednávky je možné nejpozději do 3 hodin od okamžiku vytvoření objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést Vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Rovněž tak tehdy, je-li zřejmé, že některý atribut zboží je zjevně uveden mylně. Jedná se zejména o zjevně chybně uvedenou cenu či hmotnost zboží, popř. jiné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Upozornění: obrázky je nutno brát jako ilustrační, zejména jde-lí o barevné provedení.

Odstoupení od smlouvy

Nakupováním v našem obchodě nepodstupujete žádné riziko.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť v zákoně není tato možnost uvedena.

Vězte že:

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, tzn. není nutný. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tzn, že zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vrátit je možné zboží pouze vyzkoušené (tak, jak by si ho zákazník nechal přezkoušet v obchodě), ne používané. V každém případě má dodavatel právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení - nejlépe původní obal apod.) S ohledem na různorodost zboží a situací je každý požadavek na odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (tzn. převezme-li si zákazník zboží v pondělí, doba pro odstoupení se počítá od úterý včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Současně s vráceným zbožím kupující předá prodávajícímu doklady, prokazující, že zboží bylu zakoupeno u nás ( faktura, paragon a pod.)

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží ( stačí prokázat, že jste nám zboží odeslali).

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s tzv.rozvazovací podmínkou,tzn. že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Záruky - reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U obchodních balíků je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště(popřípadně před doručovatelem České pošty). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese za jeho poškození odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury (paragonu) a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží prodejci.

Náklady, spojené s reklamováním zboží, budou kupujícímu ( v případě oprávněnosti reklamace ) proplaceny na základě předložení dokladu, potvrzujícím oprávněnost požadavku.

Doprava a doručení 

Zboží skladem je expedováno či připraveno k osobnímu odběru do 3 dnů (pracovních) od zpracování objednávky a uloženo k osobnímu odběru nejdéle 14 dní.

Zboží, u něhož je uvedeno není skladem, expedujeme obvykle nejpozději do 14 dní od objednání. Je-li předpoklad, že tento limit nebude dodržen, informujeme zákazníka o této skutečnosti a to co nejdříve po jejím

zjištění.

O připravenosti zboží k odběru je zákazník informován e-mailem. Nechoďte na výdejní místa dříve, než obdržíte tuto informaci ( Zboží je připravené k osobnímu odběru )!!!!!!!!!!!!!!!!

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách www.chovatelske-potreby-brno.cz v sekci Doprava zboží.

Platby za zboží

  • Hotově / Platební katrou na prodejně - cenu zboží uhradíte při vyzvednutí.
  • Platba předem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 7876973001/5500
IBAN: CZ16 5500 0000 0078 7697 3001
SWIFT: RZBCCZPP
banka: Raiffeisen BANK

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.

Balné je zdarma.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Aby náš e-shop mohl fungovat podle platné legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Ing. Jiří Rohlínek, IČO:15184714, se sídlem: Jiřího z Poděbrad 210, Hrušovany u Brna, 664 62.

Zpracováváme tyto údaje:

- jméno a příjmení

- poštovní adresu

- emailovou adresu

- telefonický kontakt

- číslo bankovního účtu

- objednané zboží, jeho cenu a množství

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- Vyřízení objednávky.

- Řešení reklamací.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře, je nezbytný ke splnění tohoto právního důvodu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat (požádat o vymazání z databáze).

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.

- Osobní údaje archivujeme po nezbytnou dobu, danou zákonnými předpisy.

- Veškeré osobní údaje zákazníků jsou uloženy v sídle správce a zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).