Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Internetový obchod www.chovatelske-potreby-brno.cz provozuje

Zdeňka Křepelková
Slavomírova 10
628 00 Brno

IČ: 68017359 (nejsme plátci DPH)
Tel: +420­ 734 235 770

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Dodavatel je provozovatel maloobchodu.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Objednávání

 Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem oznámí. telefonicky nebo e-mailem, případnou změnu ceny. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Rovněž tak si prodávající vyhrazuje právo neplnit objednávku v případě, že je zcela zjevně a omylem v nabídce uvedena chybná specifikace, hmotnost či cena daného produktu, nebo je objednané zboží momentálně vyprodané. Rovněž tak v případě, že hmotnost vybraného zboží překračuje hmotnostní limity zvoleného dopravce. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. Stornování objednávky je možné provést telefonicky nebo e-mailem a to do 18.00hod ve dni, kdy byla objednávka vytvořena. Při stornování objednávky stačí uvést Vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Rovněž tak tehdy, je-li zřejmé, že některý atribut zboží je zjevně uveden mylně. Jedná se zejména o zjevně chybně uvedenou cenu či hmotnost zboží, popř. jiné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Upozorňujeme zákazníky, že ceny v e-shopu a v kamenné prodejně (výdejním místě) mohou být odlišné.

Upozornění: obrázky je nutno brát jako ilustrační, zejména jde-lí o barevné provedení.

Zvláštní upozornění: při objednávání VETERINÁRNÍCH DIET zaručujete, že jste vhodnost receptury konzultoval/konzultovala s veterinárním lékařem a postupujete podle jeho doporučení.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť v zákoně není tato možnost uvedena.

Vězte že:

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu, tzn. spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení - nejlépe původní obal, původní visačky apod.) S ohledem na různorodost zboží a situací je každý požadavek na odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (tzn. převezme-li si zákazník zboží v pondělí, doba pro odstoupení se počítá od úterý včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Současně s vráceným zbožím kupující předá prodávajícímu doklady, prokazující, že zboží bylu zakoupeno u nás ( faktura, paragon a pod.)

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží.

Záruky - reklamační řád

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce, či v součinnosti s obsluhou na výdejním místě.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese za jeho poškození odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury (paragonu) popř. potvrzený záruční list a doklad o zaplacení zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pro kupujícího - podnikatele platí záruční doba dvanáct měsíců.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. reklamované zboží je buďto opraveno (umožňuje-li to povaha zboží), nebo vyměněno za nové. Záruční doba na reklamované zboží se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo vyřizování reklamace.

Náklady, spojené s reklamováním zboží, budou kupujícímu ( v případě oprávněnosti reklamace ) nahrazeny na základě předložení dokladu, potvrzujícím oprávněnost požadavku.

Mimosoudní řešení sporu

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Doprava a doručení 

Zboží skladem je expedováno či připraveno k osobnímu odběru do 4 dnů (pracovních) od zpracování objednávky a uloženo k osobnímu odběru nejdéle 7 kalendářních dní.

O připravenosti zboží k odběru je zákazník informován e-mailem. Nechoďte na výdejní místa dříve, než obdržíte tuto informaci ( Zboží je připravené k osobnímu odběru )!!!!!!!!!!!!!!!!

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách www.chovatelske-potreby-brno.cz v sekci Doprava zboží.

Nezasíláme akvária, terária a další chovatelská zařízení, zhotovená ze skla a klece. Nezasíláme nebezpešné látky a chemikálie jako je Savo, chlorové vápno a další, kde hrozí rozlití či rozsypání a zamoření okolí. Rovněž nezasíláme zářivkové trubice a další, velmi snadno zničitelné zboží.

       Vyhrazujeme si právo nevykrývat objednávky zákazníkům, kteří si bez předchozího a řádného zrušení objednávky, nevyzvedli předchozí objednávku, tzn. nedodrželi řádně uzavřenou a platnou kupní smlouvu. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Platby za zboží

  • Hotově / Platební kartou na prodejně - cenu zboží uhradíte při vyzvednutí.
  • Platba předem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 304248291/0300
banka: ČSOB

Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.

Platby za zboží objednané ze Slovenska: na Slovensko dodáváme zboží pouze konečnému spotřebiteli (ne firma), tzn. vždy s DPH !!!!!

Balné je zdarma.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.