Ochrana osobních údajů

Aby náš e-shop mohl fungovat podle platné legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Zdeňka Křepelková, IČO: 68017359, se sídlem: Slavomírova 10, 628 00 Brno.

Zpracováváme tyto údaje:

- jméno a příjmení

- poštovní adresu

- emailovou adresu

- telefonický kontakt

- číslo bankovního účtu

- u podnikatelů pak ještě IČO a DIČ

- objednané zboží, jeho cenu a množství

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- Vyřízení objednávky.

- Řešení reklamací.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře, je nezbytný ke splnění tohoto právního důvodu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat (požádat o vymazání z databáze).

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci dokladů.

- Vaše osobní údaje poskytujeme:- institucím k tomu zmocněným zákonem

                                                 - přeprav ní firmě, která Vám dopraví vybrané zboží (pouze        jméno, adresa doručení, e-mailový a tel. kontakt).

- Osobní údaje archivujeme po nezbytnou dobu, danou zákonnými předpisy.

- Veškeré osobní údaje zákazníků jsou uloženy v sídle správce a zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00