Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:

Zdeňka Křepelková – Chovatelské potřeby Brno
Kubíčkova 8
635 00 Brno – Bystrc

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání / datum obdržení:

 

Číslo zakázky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele (pouze v případě zaslání v listinné podobě):

 

Datum: